آخرین خبرها

» موضوع:امیرنظام گروسی
20 شهریور 1398, 02:30

در سال ۱۳۱۷ ه ق حسنعلی خان به سمت والگری کرمان منصوب شد و به جای غلامرضا خان شهاب الملک آصف الدوله پسر حسین خان نظام الدوله شاهسون اینانلو که با خشکسالی مواجه شده و مردم به او معترض شده بودند فرستاده شد

... برچسب ها :  حسنعلی خان, تومان, الدوله, امیرنظام, امیرنظام گروسی, درباره امیر نظام
دسته بندی :   بیجار / امیرنظام گروسی
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.com/?newsid=1075
» موضوع:بیجار شناسی / بازیهای محلی
20 شهریور 1398, 01:05

 بازی احمد آقا: در این بازی ضمن نوازش و کشیدن دست راست روی سر و صورت بچه و به آرامی روی پاهای او می کشند و می خوانند: پاپارنجی، سلمان فنجی، دای نظره، دای چوپان،

... برچسب ها :  بازی, بازی محلی بیجاری ها, بیجار, بازی کودکانه بیجاری, بیجار گروس, بیجار آنلاین
دسته بندی :   بیجار شناسی / بازیهای محلی
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.com/?newsid=1074