bijar
سایت در تاریخ چهارشنبه, 22 آبان 1398به روز رسانی شد

گرم نگه داشتن بدن در سفر

گرم نگه داشتن بدن در سفر

در دو فصل انتهایی سال، یعنی پاییز و زمستان دمای هوا کاهش می یابد و در نتیجه گرم نگه داشتن بدن در سفر برای جلوگیری از بسیاری از مشکلات ضروری و واجب است.