آخرین خبرها

» موضوع:---
7 اسفند 1397, 23:49

پراکندگی و آوارگی یهودیان ( کلیمیان ) یا جهودان که هر کدام معنی خاص خود را دارد پس از آتش زدن بابل به وسیله ی بخت لنصر شروع می شود و اینهاو اینها در شهرها و روستاهای بزرگ جهان سکونت اختیار می نمایند

... برچسب ها :  کلیمیان بیجار منطقه باستانی بیجار یهودیان اسرائیل تجارت یهودیان بیجار روستاهای بیجار شهرستان بیجار بیجار گروس بیجار سیتی بیجار آنلاین bijar bijaronline bijarcity
دسته بندی :   ---
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.com/?newsid=657
» موضوع:---
12 بهمن 1397, 00:20

رود قمچقای: در بخش سیاه منصور، رودخانه مزبورz از کوههای چیچلکو سرچشمه گرفته و در بخش توپ آغاج به رئدخانه قزل اوزل می ریزد.

... برچسب ها :  
دسته بندی :   ---
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.com/?newsid=521
» موضوع:---
6 تیر 1397, 13:48

جمشید فرجوند در سال 1340 در شهرستان بیجار،بیجار گروس به دنیا آمد. بعد از تحصیلات ابتدایی به هنر خوشنویسی علاقه مند شد و سپس به کار نقاشی پرداخت و رشته محبوب مورد نظرش را تا قبولی به دانشگاه و ورود به ان و دریافت لیسانس ادامه داد.

... برچسب ها :  
دسته بندی :   ---
آدرس لینک کوتاه:  http://bijaronline.com/?newsid=72