صفحه نخست / سُهرورد یا بیجار گروس در قرون اولیه ی اسلامی

سُهرورد یا بیجار گروس در قرون اولیه ی اسلامی

بنا به گفته ی بلاذری، عتبه ابن فرقد السلمی ، سردار مسلمانان بنا به دستور خلیفه ی دوم تمام سرزمین های کردنشین را تصرف کرد و دژهای آنان را ویران کرد و آنان برای حفظ سرزمین آبا و اجدادیشان مردانه می جنگیدند و در برابر مسلمین مقاومت می کردند.

در سال 33 هجرب قمری بیجار گروس توسط عیاض بن غنم یکی از سرداران مسلمین ، به تصرف در می آید و کاملا روشن نیست که آیا با جنگ خونریزی فتح گردیده ، یا مردمان روستا بدون جنگ تسلیم شده اند.

در سال عجلی ، حاکم بلاد ماد (همدان،کرمانشاه،گروس و...) بوده اند ، که اینان کارگزارت خلفای راشدین در سرزمین ماد بود اند و مرکز آنان شهر همدان بوده است.بنابراین در این مدت سهرورد و گروس نیز جزئی از قلمر کارگزاران فوق بوده است. در زمان معاویه حکومت منطقه ی کردستان و قسمتی از جبال به کثیر بن شهاب بن  حصین واگذار گردید و در دوران یزید بن معاویه حکومت این نواحی به عبدالله بن زیاد سپرده شد. که محتملا در این دوران سهرورد نیز در اختیار آنان بوده است.

سلیمان خارجی در سال 129 هجری قمری در کردستان قیام کرد. ساکنان محلی به مروان بن محمد- آخرین خلیفه اموی- که از مادر کُرد بود و در کردستان پرورش یافته بود کمک کردند و او با کمک کُردها توانست بر کُردستان دست یابد و از طرف پدر به حکومت کردستان دینور ( سهرورد و شهروز ) و ارمنستان به او داد شد. بعد از مرگ پدر، مروان بار دیگر حمایت کُردها برخوردار شد ، و توانست بر سپاه خلیفه ی اموی پیروز شود.

هارون ارشید فرزند مهدی ، خلیفه عباسی در دوران ولایت عهدی خود ، حکمران کرمانشاهان ،و همدان و دینور ( سهرورد و شهروز )و... را به مامون داد.مامون بعد از به خلافت رسیدن در سال 198 هجری قمری حکومت بلد  جبال ( کردستان و همدان، دینور و سهرورد و.... ) و اهواز  را به حسن بن سهل ، برادر وزیر خود داد، سپس وی را در سال 204 هجری قمری بر کنار کرد و حکومت بغداد و بلاد جبال را به طاهر ذوالیمینین سپرد. سپس در سال 205 هجری قمری حکومت بغداد و بلد جبال را عبدالله بن طاهر داد. و در همین دوران حکومت همدان و دینور ( سهرورد و شهروز و سجاس ) به ابوجعفر محمدبن جهم برمکی سپرده شد.

تا اینکه در سال 210 هجری قمری حکومت همدان و دینور ( سهرورد و شهروز ) و نواحی دیگر از بلاد جبال به ابودلف قاسم بن عیسی عجلی کرجی سپرده شد.

29 تیر 1398, 01:01
بازگشت