آخرین خبرها

بازی محلی احمد آقا و بازی پشی نازی در شهرستان بیجار

 بازی احمد آقا: در این بازی ضمن نوازش و کشیدن دست راست روی سر و صورت بچه و به آرامی روی پاهای او می کشند و می خوانند: پاپارنجی، سلمان فنجی، دای نظره، دای چوپان،

ادامه خبر
0

معرفی بازی وسطی

ازی وسطی از بازی‌های قدیمی و ورزش های سنتی ایرانیان است که هر کدام از ما حداقل یک بار در کودکی تجربه این بازی را در مدرسه، پارک و یا کوچه داشته‌ایم. وَسَطی با نام محلی آراداووردی، به هر بازی که در آن بازیکنان سعی کنند دیگر بازیکنان را با توپ بزنند و دیگر بازیکنان مانع از برخورد توپ به خودشان شوند، گفته می‌شود.

ادامه خبر
0
Fatal error: Cannot redeclare custom_comments() (previously declared in /home2/bijaronl/public_html/engine/cache/system/plugins/dc4a4b2840fd60399eaf17305ca5c6dc.php:809) in /home2/bijaronl/public_html/engine/modules/custom.comments.php on line 59